Αποθήκευση των Πρώτων Υλών
 
Home You are here: Αρχική | Αποθήκευση των Πρώτων Υλών
 
 
   
ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: ΣΥΝΑΔΕΛΦΕ, ΘΥΜΗΣΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΟΥ, ΟΠΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ "ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΦΕΤ)"

Εδώ ζυμώνεται-ψήνεται:Ραδιοφωνικό σποτ

Αποθήκευση των Πρώτων Υλών

Η ποιότητα των πρώτων υλών επηρεάζεται σημαντικά από τις συνθήκες αποθήκευσης και διατήρησης τους. Οι ακατάλληλες συνθήκες αποθήκευσης συμβάλλουν στην ανάπτυξη μικροοργανισμών, τρωκτικών και εντόμων.

Οι αποθήκες πρώτων υλών πρέπει να ελέγχονται σύμφωνα με τις παρακάτω γενικές οδηγίες:

  • Η τοποθέτηση των πρώτων υλών στους αποθηκευτικούς χώρους πρέπει να είναι τέτοια ώστε να είναι δυνατή η ανακύκλωση τους. Έτσι οι νέες παραλαβές ενός είδους, που υπάρχει σε κάποια ποσότητα, τοποθετούνται πίσω ή κάτω από τα παλιά, ή σε σημείο με σήμανση κοντά στην είσοδο της αποθήκης.
  • Στις αποθήκες τροφίμων δεν φυλάσσονται ασυσκεύαστα ή ληγμένα τρόφιμα, απορρίμματα ή χημικά.
  • Σε κάθε χώρο με ράφια εφαρμόζεται η πρακτική “πάνω το καθαρό και κάτω το βρώμικο”.
  • Όλα τα ημιέτοιμα ή έτοιμα προϊόντα, που λόγω έλλειψης χώρου τοποθετούνται σε ψυγείο ή κατάψυξη με πρώτες ύλες, είναι σκεπασμένα, φέρουν επισήμανση και τοποθετούνται σε ράφια ψηλότερα από τις πρώτες ύλες. • Η δεύτερη συσκευασία πολλών προϊόντων πρέπει να απομακρύνεται όπου είναι δυνατόν κατά την παραλαβή και πριν την είσοδο των υλικών στις αποθήκες.
  • Κάθε προϊόν πρέπει να έχει σήμανση που δηλώνει το είδος του, τον προμηθευτή και την ημερομηνία λήξης. Όπου κατά την παραλαβή δεν υπάρχει σήμανση ή έχει φθαρεί, τότε επικολλάται ετικέτα ή σημειώνονται με μαρκαδόρο τα παραπάνω στοιχεία.
  • Ποτέ να μην τοποθετούνται τα τρόφιμα απ’ ευθείας στο έδαφος ή κολλητά στον τοίχο. Πρέπει να υπάρχει μια απόσταση τουλάχιστον 20εκ. από τον τοίχο ενώ στο το δάπεδο να εγκαθίστανται παλέτες, πάνω στις οποίες να τοποθετούνται τα τρόφιμα.
  • Οι χώροι αποθήκευσης να είναι ενταγμένοι στο πρόγραμμα καθαρισμού και στο πρόγραμμα μυοκτονίας και επεντόμωσης. Αυτές δε, πρέπει να εκτελούνται με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος επιμόλυνσης.
  • Εσωτερικά στους χώρους αποθήκευσης πρώτων υλών να υπάρχει φροντίδα ώστε να μην διατρέχουν τους χώρους αυτούς σωλήνες θέρμανσης ή αποχέτευσης, να μην υπάρχουν ανοίγματα στο περιβάλλον χωρίς σήτες. Επίσης, ελέγχεται η διαρροή συμπυκνωμάτων από τους αεροψυκτήρες των ψυγείων.

Η αποθήκευση των υλικών είναι 3 τύπων:

M Αποθήκευση σε ξηρό και δροσερό περιβάλλον,

M Αποθήκευση υπό ψύξη,

M Αποθήκευση υπό κατάψυξη.

Αποθήκευση των προϊόντων με ψύξη και με κατάψυξη
Η θερμοκρασία του ψυγείου πρέπει να είναι κάτω από 7ο C σε κάθε περίπτωση. Η Θερμοκρασία του καταψύκτη πρέπει να…
Αποθήκευση σε ξηρό και δροσερό περιβάλλον
1. Αφυδατωμένα υλικά · Τα αφυδατωμένα υλικά αποθηκεύονται σε ξηρούς και δροσερούς χώρους που έχουν σωστό εξαερισμό και φωτισμό. ·…

Copyright © 2010 Σωματείο Αρτοποιών Θεσσαλονίκης "Προφήτης Ηλίας"    Σχεδιασμός και φιλοξενία Ad Hoc

Top