Εγκεκριμένο πρόγραμμα ERASMUS+ Τίτλος «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΓΡΗΣ ΖΥΜΗΣ (ΜΑΓΙΑΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑ».

Εγκεκριμένο πρόγραμμα ERASMUS+ Τίτλος «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΓΡΗΣ ΖΥΜΗΣ (ΜΑΓΙΑΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑ». Featured

Εγκεκριμένο πρόγραμμα ERASMUS+ 

Τίτλος «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΓΡΗΣ ΖΥΜΗΣ (ΜΑΓΙΑΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑ».

Χώρα: Πορτογαλία

Χρονική περίοδος υλοποίησης: 22 Ιουνίου – 28 Ιουνίου 2015

 

 

back to top