Ακολουθήστε μας:

Διεύθυνση:

ΤΣΙΜΙΣΚΗ 31

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 54624

Τηλέφωνο: 2310 277644

Fax: 2310 274770

E-mail: info@artos-sath.gr

ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ προχωρά στην υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης εργοδοτών & εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας Β’ & Γ’ κατηγορίας. Στις επιχειρήσεις Β’ (που ανήκουν τα αρτοποιεία) και ανάλογα με τους εργαζομένους που απασχολούν, μπορούν να επιμορφωθούν οι ίδιοι οι εργοδότες ή εργαζόμενοι σ’ αυτές, μόνον και εφόσον έχουν τα κατάλληλα προσόντα. Η διάρκεια της κατάρτισης θα είναι 35 ώρες και το κόστος συμμετοχής είναι 100 ευρώ. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε απευθυνθείτε στο Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη : Κωλέττη 24, Τηλ: 2310545967, 2310500581, Fax 2310546275, κα Τοκαμάνη Διαλεχτή) ή στο γραφείο του Σωματείου 2310 277-644.

Πατήστε για το ενημερωτικό δελτίο και τις αιτήσεις που θα πρέπει να συμπληρωθούν κατά περίπτωση  από τα ενδιαφερόμενα μέλη,  καθώς επίσης και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται πάνω σ΄ αυτές.