Ακολουθήστε μας:

Διεύθυνση:

ΤΣΙΜΙΣΚΗ 31

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 54624

Τηλέφωνο: 2310 277644

Fax: 2310 274770

E-mail: info@artos-sath.gr

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΕΦΕΤ)

Το Σωματείο στην προσπάθεια του να διευκολύνει και να καταρτίσει όσο το δυνατόν καλύτερα τα μέλη του, προχωρά στην οργάνωση υλοποίησης σεμιναρίων για την Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων (ΕΦΕΤ), τα οποία απευθύνονται στα επισιτιστικά επαγγέλματα σύμφωνα με την Υ.Α. 14708/2007 του Υπουργείου Ανάπτυξης και είναι υποχρεωτικά για όλους όσους χειρίζονται τρόφιμα. Η διάρκεια της κατάρτισης θα είναι 10 ώρες και θα υλοποιείται σε 2 πεντάωρα.

Το κόστος συμμετοχής είναι 60 ευρώ / καταρτιζόμενο

(30€ παράβολο ΕΦΕΤ & 30€ αμοιβή εκπαιδευτή , έξοδα εκπαιδευτικού υλικού).

Τόπος διεξαγωγής: γραφεία Σωματείου Τσιμισκή 31.

Τα σεμινάρια αφορούν τους αρτοποιούς, μέλη του Σωματείου οι οποίοι είναι οικονομικά τακτοποιημένοι καθώς και το προσωπικό που απασχολούν στην επιχείρησή τους. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν και να αποστείλουν όσο το δυνατόν συντομότερα την αίτηση (πατήστε για να την κατεβάσετε) καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στα γραφεία του Σωματείου, είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση Τσιμισκή 31, 546 24 Θεσσαλονίκη, είτε με fax 2310 274770  ή με email: info@artos-sath.gr. Πληροφορίες στο τηλέφωνο του Σωματείου 2310 277 644.